nguyenngocthuy Archive

Tài liệu, Sách, Giáo trình tự học MOS 2016 đầy đủ nhất

Các cấp độ của chứng chỉ MOS Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel. Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. …

Có thắc mắc? Inbox ngay!