Hướng dẫn đăng ký

Homies điền xong form này nhớ nhắn tin page ngay để team admin confirm đăng ký thành công và hướng dẫn các bước tiếp theo nhé! Giá lệ phí thi MOS tại IIG là 820k/bài thi.

Đăng ký thi MOS tại IIG thông qua Homies MOS cực nhanh ưu đãi chỉ bằng với giá đăng ký tại quầy IIG là 820k/bài thi