Hướng dẫn đăng ký

Homies điền xong form này nhớ nhắn tin page ngay để team admin confirm đăng ký thành công và hướng dẫn các bước tiếp theo nhé!

Các lớp ở Homies MOS hay bị full đột xuất lắm, nên nếu homies dự định sẽ đi học thì nhanh tay điền form này luôn nha, Homies MOS mở lịch xa nên homies cứ thoải mái lựa chọn lịch phù hợp và xí chỗ trước cho chắc cú. Hẹn gặp homies ở lớp học tuyệt vời của chúng ta!

Bước 1: Điền form đăng ký ở dưới

Bước 2: Nhắn tin qua page Facebook để team admin confirm form và xí chỗ cho bạn