chứng chỉ microsoft office Archive

Những điều cần biết về chứng chỉ tin học MOS (Microsoft Office Specialist)

Với việc hội nhập của nước ta trong thời kỳ phát triển, mọi vấn đề đều cần được củng cố nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu khắ khe của Thế giới. Theo đà hội nhập, kiến thức về Tin học cũng được chú trọng để nâng cao tầm kỹ năng của thế hệ trẻ. …

Có thắc mắc? Inbox ngay!