Học Microsoft Office Word Archive

Khóa học Microsoft Office

MOS: Microsoft Office  Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm. Học Microsoft giúp bạn thành thạo những kỹ năng tin học và được cấp bằng bởi IIG. Bài thi MOS được …

Có thắc mắc? Inbox ngay!