Tải chứng chỉ MOS online ngay khi thi xong.

Bằng cách truy cập trang web: http://www.certiport.com/ và điền các thông tin cá nhân cần thiết bạn đã có thể tra cứu điểm thi MOS và download chứng chỉ MOS chỉ trong vài phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *